TOKI
Search…
⌃K

Түгээмэл асуулт хариулт тохируулж оруулах

Хэрэглэгчдээс ирдэг байнгын давтамжит асуулгад хариулж цагаа үрэлгүй чатботоороо дамжуулж хэрэглэгчдийн асуултанд хариулаарай. Ингэхийн тулд Build цэсний Smart Response хэсэгт уг тохиргоог хийнэ.
Түгээмэл асуулт хариултын энэ хэсэг нь хэрэглэгчдийн зүгээс нийтлэг асуулт болон түүний урьдчилан бэлтгэсэн хариултаас бүрддэг.
Шинээр асуулт, хариулт бэлдэхийн тулд Add FAQ гэсэн товч дээр дарна. Асуулт, хариулт нэмэх талбарт та дараах тохиргоог хийнэ.
Харин асуултын хариултыг та 2 хэлбэрээр өгөх боломжтой.
Эхнийх нь Response Type- Message гэж сонговол Answer хэсэгт хариултаа текстээр оруулна.
Дараагийх нь Response Type- Path гэж сонговол Path to Trigger хэсэгт хариултаа холбоотой мэдээллийг агуулсан path-ийг сонгож оруулна.
Тохиргоог хийсний дараа Save товчийг дарж хадгална.