TOKI
Search…
⌃K

Хэрэглэгч рүү мэдээлэл түгээх- Broadcast

Toki чатбот платформоор дамжуулан broadcast мэссеж буюу таны чатботыг дагасан бүх хэрэглэгчид рүү эсвэл зорилтот цөөн тооны хэрэглэгч рүү хүссэн текст, зураг, бичлэгүүдийг мессеж байдлаар илгээх боломжтой. Broadcast-ийг Basic болон Campaign гэсэн 2 сонголтоор илгээнэ.
Хэрэглэгчидрүү мэдээллийг ямар нэгэн үйлдэл хийсний дараа ирэхээр тохируулах бол campaign дээр broadcast бэлдэн Subscribe to campaign node ашиглаж хэрэглэгчид хүргэнэ. Харин мэдээллийг шууд хүргэх бол Basic сонголтыг сонгож Broadcast-аа бэлдэх юм.