TOKI
Search…
⌃K

Тохиргоо хийх-Configure

Ерөнхий тохиргоо (General)- Энд ботын нэр, тухайн чатботын зориулалтын тодорхойлолт цагийн бүсчилэл зэргийг тохируулж болохоос гадна үндсэн бүлгүүд рүү шууд холбогдох боломжтой.
Харилцан яриа (Conversations)- Энд хэрэглэгчийн харилцан яриатай холбоотой тохиргоо, чатботын хариулах хугацааны тохиргоо зэргийг хийх боломжтой.
Хэлний тохиргоо (Languages)
Toki платформын үндсэн хэл нь Англи хэл дээр байдаг учраас энэ хэсэгт өөрчлөлт орохгүй. Харин та ботын харилцан ярианы урсгалыг үүсгэхдээ хүссэн хэлээрээ үүсгэх боломжтой байдаг.
Үнэлгээ өгөх (User feedback)
Ботын ажиллагаанд хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай байгаа эсэх талаар үнэлгээ авах хэсэг бөгөөд хэрэглэгчээс асуух асуулт, сонголт, тухайн сонголтыг сонгоход харуулах Path зэргийг энэ хэсэгт тохируулна.
Операторын цонхны тохиргоо (Live chat)
Операторын ажиллах цагийн хуваарь, нэг зэрэг харилцах харилцагчдын тоо, шинэ хүсэлтэд имэйлээр мэдэгдэл авах эсэх болон харилцагчид оператортай холбогдохоос өмнө илгээх мессеж зэргийг энд тохируулах боломжтой.
Худалдааны тохиргоо (Shopping)
Чатботоороо худалдаа хийхэд зориулсан функцийн тохиргоог энэ хэсэгт хийх боломжтой. Тохиргоо хийх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Чатботоор худалдаа хийх- Shopping solution хэсгээс харна уу.