TOKI
Search…
Чатботоо байршуулах сувгийн тохиргоо- Deploy
Чатботоо олон төрлийн суваг руу холбож байршуулах боломжтой. Үүний тулд байршуулалт буюу Deploy цэс рүү орно.
Copy link