TOKI
Search…
Чатбот угсрахад зайлшгүй мэдэх нэршлүүд
Ажилтантай холбогдох- Live chat
Хэрэглэгчийг шууд мэдээллийн ажилтантай холбох хэсэг. Энэ path дээр шинээр node нэмэх боломжгүй бөгөөд харин Trigger live chat node-ийг бусад path-ууд дээр ашиглах боломжтой.
Мөн ажилтантай холбогдох хэсэг рүү шилжих үед хэрэглэгчид өгөх мессеж болон ажилтантай холбогдох боломжтой цаг зэргийг Configure цэсний Live chat хэсгээс тохируулна.

Ажилтантай шууд холбогдох хэсгийг оруулах

Live chat-ийг бот дээр хөгжүүлээгүй үед ч ашиглах боломжтой