TOKI
Search…
Чатбот угсрахад зайлшгүй мэдэх нэршлүүд
Мэссеж илгээх- Send message node
Хэрэглэгчдэд хүргэхийг хүссэн аливаа текстэн мессежийг Send Message node-ийг ашиглан хийх боломжтой.
Шинээр send message node үүсгэх бол дараах алхмуудын дагуу үүсгээрэй.
Node-үүд байрших хэсэг буюу node нэмэх талбараас Send message -ийг сонгох
Хэрэглэгчдэд харуулахыг хүссэн текстэн мэдээллийг бичиж хадгална.
Copy link