TOKI
Search…
Чатбот угсрахад зайлшгүй мэдэх нэршлүүд
Хэрэглэгчээс мэдээлэл авах- Request user data node
Request User Data Node нь хэрэглэгчээс мэдээлэл авах үүрэг бүхий node бөгөөд хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг attribute болгон хадгалах боломжийг олгодог.
Request User Data Node нь хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг attribute хэлбэрээр хадгалах эсвэл entity байдлаар дараагийн үйлдэл рүү чиглүүлэх гэсэн 2 төрөл байдаг.

Standard (as an Attribute)

Entity

Хэрэглэгчийн илгээсэн мэдээлэл дээр үндэслэн дараагийн үйлдэлд чиглүүлэх боломжийг олгодог. Мөн хэрэглэгчийн мэдээллийг харилцан яриандаа ашиглах боломжтой. Үүний тулд ‘context’ гэсэн угтварыг entity нэрийн өмнө нэмж оруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл booking_date гэсэн entity-ийн хувьд {{context.booking_date}} гэсэн хэлбэрээр ашиглаж болно.
Copy link
On this page
Standard (as an Attribute)
Entity