TOKI
Search…
Чатбот угсрахад зайлшгүй мэдэх нэршлүүд
Хүснэгтэн мэдээлэл үүсгэх-Google sheet
Энэхүү node-ийг ашиглан хэрэглэгчээс авсан мэдээллээ Google Sheet дээр хадгалах, sheet дээрх мэдээллийг харилцан яриандаа оруулах боломжтой.
Энэхүү node дээр google account-тай холбож мэдээллүүдийг sheet үүсгэн хадгалах боломжтой.
Холбохыг хүссэн google mail-ээ оруулаад Authorize буюу зөвшөөрөл авах гэсэн дээр дарна
Next товчийг дарж Google Sheet дээр хийгдэх үйлдлүүдийн сонголтоос (Add Row)сонгоно.
Copy link