TOKI
Search…
Чатбот угсрахад зайлшгүй мэдэх нэршлүүд
Календар үүсгэх- Google calendar
Энэхүү node-ийн тусламжтай хэрэглэгчээс цаг болон ширээ захиалга зэрэг бүх төрлийн захиалгыг хийх боломжтой юм. Эхлээд өөрийн холбохыг хүссэн account-тайгаа холбоно.
Үүний дараа Calendar Details гэсэн хэсэгт Google хаяг дээрх calendar-аас сонгож ажиллах цагийн тохиргоог оруулна.
Select an Action хэсэгт 2 төрлийн сонголт байна. Энэ 2 сонголтыг ар араас нь хамтад нь тус тусад нь node дуудаж ашиглана. Ингэснээр хэрэглэгчээс захиалгаа бүртгэж мөн өөрийн холбосон хаяг дээр тухайн захиалгыг бүртгэх юм.
  • Get Free Slots- Энэ сонголт нь хэрэглэгчээс цагийн хүсэлтийг авах боломжтой.
  • Create event- Энэ сонголт нь хэрэглэгчрүү захиалгын мэдээллийг мэйл хаягаар өгөх болон өөрийн холбосон G-account дээрээ бүртгэлтэй цаг захиалгуудыг харах боломжтой.
Get free slots гэсэн node үүсгэсний дараа дахин Google Calendar-ийг дуудаж Create Event action-ийг сонгож node үүсгэнэ.
Ингээд Get free slots болон Create event-ийг үүсгэсний дараа хэрэглэгч захиалгыг оруулсанг харах боломжтой.
Copy link